za totalne neznalice

Šta je softver

Windows za 15 minuta

nemoguća misija -samo za šefa i društvo-

Word za 45 minuta

lekcija 1 Šta trebate tražiti

lekcija 2 Kako pisati

lekcija 3 Kako se kretati dokumentom

lekcija 4 Kako zapamtiti napisano

lekcija 5 Kako odštampati napisano

Excel za 60 minuta

lekcija 1 Šta je tabela

lekcija 2 Start Excel a i unos podataka

lekcija 3 Osnovne računske operacije

lekcija 4 Pamćenje i printanje