Kako pozvati ugrađenu pomoć-Help

 

Osnovne računske operacije

 

15 minuta

 

Kako pozvati ugrađenu pomoć-Help

 

No ako ste početnik biće dovoljno da koristite Help -osnovnu pomoć koja se nalazi u naslovnoj liniji (vidi Elementi prozora u Uvodnoj lekciji) ikona helpa .

 

Kad pozovete pomoć u polje Search ukucate pojam (na slici sheet) koji želite razjasniti i dobijete spisak topika koji sadrće pojam.

Klikom na topik dobijete objašnjenje.

 

Osnovne računske operacije


Krenite sa radom.

Ostavite prvi red prazan.

Pomjerite se mišem do ćelije B2 i unesite 9. (Nakon što ste unijeli 9, pritisnite <Enter>, odnosno<Tab>, ili iskoristite miša da se pomjerite u narednu ćeliju koju želite popuniti, a to je C2) u koju upišite broj 7.

 

A sada prvi put kreirate formulu koja će prikazivati umnožak vrijednosti unesene u ćeliju B2 i vrijednosti unesene u ćeliju C2 (vidi sliku).

Pravilo pisanja formule je da ona mora počinjati sa znakom jednakosti =, dakle postavite aktivnu ćeliju D2 u koju se unosi formula i, kliknete mišem na znak jednakosti (Formula Bar), da se unese znak jednakosti, ili ga unesete sa tastature.

 

Nakon toga kliknete mišem na ćeliju B2 i njena adresa se pojavi u formuli, ili unesete tekst B2 sa tastature, (ovo drugo nije baš preporučljivo početnicima dok ne uvježbaju rad sa formulama).

Zatim sa tastature unesete znak željene operacije, u ovom slučaju * množenje brojeva, i pritisnete mišem na ćeliju C2.
Formula je unesena tek kada pritisnete taster Enter ili √ na Formula baru
 


Osnovne operacije

+ Sabiranje
- Oduzimanje
* Množenje
/ Djeljenje
 

Excel podržava standardna matematička pravila koja se odnose na prioritet računskih operacija (sjetite se osnovne škole: zagrade, negacija, procenat, stepenovanje, množenje i djeljenje, te sabiranje i oduzimanje).

Nekoliko ispravno unesenih formula sa pokazanim rezultatima je na slici ispod:.

Za početak je ovo dovoljno.

U ovoj lekciji toliko. Pokazali smo kako da kreirate osnovne formule podržane Excelom.

Da ovo shvatite doista je dovoljno 20 minuta, ali da radite po automatizmu daleko, daleko više. 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved