On će meni reći da u radiju ne žive mali ljudi...

software  softver, programska podrška

Softver je računarski program koji "govori" hardveru računara šta da radi.
Softver se ne može vidjeti fizički, već se mogu vidjeti samo rezultati koje program daje u toku ili na kraju svog rada, bilo na monitoru ili na nekoj drugoj izlaznoj jedinici, štampaču na primjer.
Softver, skup svih sistemskih i korisnikovih programa kojima raspolaže jedan računarski sistem.
Sistemski softver je operativni sistem koji kontroliše osnovne funkcije računara.

Mrežni softver je softver koji omogućava povezivanje više računara i komunikaciju između njih.

preuzeto iz Ilustrovovanog rječnika računarskih termina

Dakle sva pamet ugrađena u računar koja Vam omogućuje da radite na njemu naziva se softver.

Za očekivati je da naslovi Word za 45 minuta i Excel za 60 minuta kriju neku zamku.

A Windows za 15 minuta pogotovo.

Objektivno bez obzira na predavača i slušaoca za sat vremena se malo šta može uraditi. (pogledaj anegdotu o Ajnštajnu). No začuđuje koliko je malo znanje nekih koji tvrde da poznaju rad na računaru.

Po mom iskustvu preko 50% seketarica i operatera i dalje svoje dokumente pamte u MyDocuments, a pamte ih i štampaju u letter formatu. To bi značilo da su završile kurs za totalne neznalice, mada tvrde da znaju raditi na računaru.

Ne preporučujem Vam da im se pridružite, ali ako je uslov za posao poznavanje rada na računaru potrošite dva sata i prođite lekcije za totalne neznalice (biće dovoljno); ni šefovi nisu bolji od sekretarica pa neće primjetiti Vaše neznanje.

Ako ste savjesni upustite se u avanturu Kako postati softveraš za dvije nedelje.

Možda ne baš softveraš, ali napredan korisnik, e to je moguće.

Samo naprijed; padaj silo i nepravdo, ovo je pravo mjesto za početak!