lekcija 4   Kako zapamtiti Word dokument

10 minuta

Nakon unosa teksta pamtite ga komandom Save.

Komandu Save pozivamo klikom na Office buton (1) i komandu Save (2) iz menija koji se pojavio kad smo kliknuli na 1. Poslije klika na Save pojaviće se meni kao na slici isppod

U polje File name (3) unesete ime dokumenta.

Kod davanja imena izbjegavajte (mada je dopušteno) naša slova. Zabranjna je uputreba specijalnih sibmola i znakova (tačke, zvjezdice).

 

Ranije zapamćen dokument pozivate - otvarate- komandom Open

Klikom na Open (2) otvara se meni sa spiskom dokumenata koji se mogu otvoriti.

 

U ovoj lekciji toliko. Pokazali smo kako

  • pamtite dokument

  • otvarate postojeći dokument

Da ovo shvatite doista je dovoljno 10 minuta, ali da shvatite šta ste stvarno uradili, daleko više.

Ovakav način pamćenja bez razumjevanja strukture, pozicije i mjesta gdje se dokument smješta može da posluži samo kratkoročno.

Bilo kakva promjena biće razlog menogućnosti pronalaska dokumenta i otkriće da ste totalna neznalica