lekcija 3   Kako se kretati kroz Word dokument

5 minuta

U predhodnoj lekciji smo objasnili osnovni način kretanja kroz dokument: Upotrebom kursorsih strelica.

Kako se kretati kroz tekst Word dokumenta

Kretanje kroz tekst može se obavljati i:

- kursorskim strelicama (sa tastature): lijevo-desno pomjeramo se kroz tekst slovo po slovo u istom redu, gore-dole red po red
- mišom: klikom automatski prebacujemo kursor na poziciju pokazivača
- korišćenjem tastera <PageUp> i <PageDown> (pronađi ove tastere) pomjera se za sadržaj ekrana naviše, odnosno naniže (normalno, ako je to moguće - ako je tekst dovoljno dugačak).

Korišćenje miša je najbrže, a strelica najpreciznije.

Rad sa blokovima

Postoji mogućnost rada i sa većim dijelom teksta - blokom. Prije bilo koje operacije treba definisati na što se ona odnosi; tj. treba izvršiti selekciju bloka teksta (više slova, riječi, paragrafa i sl.).

Selekcija bloka se najlakše vrši mišom. Postavimo se, pokazivačem, na poziciju odakle želimo da počne naš blok, pritisnemo lijevi taster miša i, ne otpuštajući taster miša, pomjerimo se pokazivačem na kraj bloka. Kako se pomjeramo, primijetićemo da dio teksta koji prelazimo biva inverzno osvijetljen (zacrnjen). Kad otpustimo taster, selektovali smo blok.
Nad blokom možemo primijeniti različite komande. Tako, ako smo selektovali blok i pritisnemo <Delete> taster, selektovani blok će biti izbrisan.
Pomjeranje bloka na drugu poziciju (premještanje dijela teksta) obavlja se standardnom drag&drop procedurom.


Nakon selekcije bloka pozovete naredbu Cut (sjeci) predstavljenu kao makaze, koja se nalazi u gornjem lijevom uglu Worda.

Blok koji ste selektovali nestao je sa ekrana. Prebačen je u clipboard (to je pomoćna memorija u koju se smještaju podaci, i zadržavaju dok ponovo ne upotrebimo naredbu Cut ili Copy.

Potom se postavite kursorom na poziciju na koju želite da prebacite blok i zadate komandu Paste.

U ovoj lekciji toliko. Pokazali smo

  • da ubrzate kretanje upotrebom miša i PageUp i PageDn tastera

  • šta je blok i

  • kako da kopirate blok sa jedne pozicije na drugu

Da ovo shvatite doista je dovoljno 5 minuta, ali da radite po automatizmu daleko, daleko više.