Nastavak rada sa fajlovima

 

Brisanje fajlova: Recycle Bin

Trajno brisanje i rekonstrukcija slučajno izbrisanih fajlova

 

Pronalaženje fajla i foldera -Search-

 

Sveznadar mojTim Windows za neznalice

Brisanje fajlova: Recycle Bin


Pri brisanju se treba držati jednog osnovnog pravila briše se samo ono za što smo sigurni čemu služi, pretpostavka da je nešto višak je vrlo opasna.
Operacija brisanja fajla obavlja se u dva koraka:
• Selektujete fajl koji želite izbrisati
• Izdate komandu Delete
Ovu komandu možete aktivirati direktno sa tastature pritiskom na taster Delete, ili je aktivirati iz palete alatki klikom na ikonu Delete

Možemo shvatiti da se fajlovi prebacuju u specijalno rezervisan prostor, sistemski folder, nazvan korpa za otpadke: Recycle Bin. Unutar ovog foldera vrši se privremeno čuvanje fajlova i informacije o tome gdje su se nalazili prilikom (u momentu) brisanja.

Ovaj princip brzog brisanja naziva se i recikliranje, jer omogućava rekonstrukciju ovako izbrisanih fajlova.
 

Trajno brisanje i rekonstrukcija slučajno izbrisanih fajlova
 

Opisano brisanje (Delete) predstavlja samo premještanje pokazivača iz kataloga (tabele) fajlova.
 
Prije nego što pristupimo konkretnom poslu rekonstrukcije fajla daćemo nekoliko napomena:
Hijerahijska struktura organizacije podataka podrazumijeva jedan glavni fajl u kome su smještene informacije o svim fajlovima i folderima koji postoje na računaru.  
Potražite na Desktopu, ili u Exporer-u, ikonu korpe za otpadke Recycle Bin. Kliknete na nju i otvoriće se prozor unutar kojeg će biti spisak ranije izbrisanih fajlova.
Ako selektujete neki od fajlova iz korpe imate ponuđene mogućnosti da ih trajno izbrišete, ili da ih rekonstruišete.
 Ako zaista želite da trajno uklonite ove datoteke sa diska onda u File meniju izaberete komandu Empty Recycle Bin i kliknete na tipku Yes za potvrdu brisanja.
 
Ukoliko ste neke fajlove (ili foldere) greškom obrisali možete ih vratiti tako što ih u prozoru Recycle Bin selektujete, a zatim u File meniju izaberete komandu Restore. Svi fajlovi i folderi na koje ste primjenili komandu Restore biće vraćeni na mjesto odakle su obrisani.

Pronalaženje fajla i foldera -Search-


Podsjećamo fajl je određen imenom i lokacijom.
Pri radu sa velikim brojem podataka desi se da zaboravimo bilo ime, bilo lokaciju fajla. U tom slučaju nam pomaže jedno moćno oružje: Search. (ranije Find).
 

Naredbom
Start/Search/For File or Folder
kod Windows-a XP dajemo zahtjev za traženje fajla.

 

Standardno se koristi opcija pretrage po imenu:
- u polje Search for files or folders named
- treba unijeti ime fajla koji tražimo.

Unos se vrši na standardan način popunjavanjem teksta i kombo boksova sa tastature.
Pretraživanje počinje klikom na dugme Search, koje će se pojaviti u lijevom oknu.

Sa Stop Search može se prekinuti pretraga, kad u prozoru rezultata vidimo da je pronađen traženi fajl nema razloga za daljom pretragom.
Nakon kratkog vremena dobićemo spisak svih fajlova i foldera, koji zadovoljavaju kriterijume traženja.
Sem punog imene i lokacije, moći ćemo da vidimo i ostale osnovne karakteristike fajla/foldera: poziciju In Folder, veličinu Size, tip Type.

Pretraga ima nekoliko naprednih mogućnosti
 Podržano je pretraživanje sa džoker znakovima.
* mijenja sve znakove poslije nje, ? mijenja jedan znak /slovo/
To znači da ne moramo pisati ime do kraja, dovoljno je napisati samo nekoliko slova za prepoznavanje, a ostale zamjeniti džokerima.

Gdje tražimo:
U listi Look in  -4- je predefinisana je potraga svih diskova, što može da potraje.
Postoji mogućnost sužavanja pretrage, definisanjem pretrage u na određenom folder.
Klikom na njega padajući meni (strelica) ili izborom Browse, pa krećući se kroz stablo 'skrolovanjem' dođemo do foldera kojeg želimo pretražiti.

Kad pronađemo željeni folder kliknemo na njega i automatski se ubaci komletna putanja u polje Look in. Čekiranjem opcije Include subfolders omogućeno je pretraživanje koje uključuje i sve subfoldere koje sadrži folder definisan u Look in.
Ako radite u mreži kad u Look in izaberete My Computer biće pretraženi svi diskovi uključujući i mrežne drajvove (koji su su mapirani-označeni sa odgovarajućim slovima). Normalno u tom slučaju i svi mrežni diskovi moraju biti u funkciji (računari kojima pripadaju ti diskovi trebaju biti uključeni).

• Sa Date modified omogućava pretraživanje po datumu posljednje promjene u fajlu. Moguće je traženje svih fajlova modifikovanih Između datuma (between), u toku posljednjeg mjeseca, ili mjeseci (mont(s)), i u toku posljednjeg dana, odnosno dana (day(s)).
• U polje Size is može se unijeti predpostavljena veličina fajla (da se nepotrebno ne gubi vrijeme na traženje mnogo većih ili mnogo manjih fajlova.)
• Ako je to jedini uslov koji znamo u polje Containg text treba unijeti tekst koji sadrži fajl koga tražimo (sigurni smo da smo negdje zapisali taj tekst, ali ne znamo u koji fajl). Ova pretraga će trajati relativno dugo.

Sa pronađenim fajlovima mogu se obavljati sve standardne opcije: kopiranje, otvaranje, brisanje...