WindowsUvod

Šta je računar/Operativni sistem
Šta su Windows-i

lekcija 1

Komunikacija čovjek PC

Tastatura/Miš/Monitor

lekcija 2

Elementi Windowsa

lekcija 3

StartWin

Desktop /Start dugme i taskbar

Isključenje računara

lekcija 4

Jednostavne Windows aplikacije

Calculator-Date and Time-Help

lekcija 5

Windows Explorer

Pregled i organizovanje podataka

lekcija 6

Rad sa fajlovma

Copy/Paste/Cut/Rename/Select

lekcija 7

Rad sa fajlovima nastavak

Recycle Bin -Search-

lekcija 8

Uvijek može drukčije

Promjene izgleda -View

My computer

lekcija 9

Na tragu eksperta
Kontrolna tabela/ System info
Instalacija novog hardvera

lekcija 10

Windows End

Instalacija/deinstalizacija programa
Dodavanje opcionih mogućnosti Windows-ima
Safe mode

lekcija 11

Kome ovo nije dovoljno prestaje da se smatra neznalicom i korisnikom. Nezadovoljnici su budući eksperti.