A sada rokenrol, ništa novo uvježbavamo naučeno

Konkretan primjer iz prakse

 

Proračun prihoda i rashoda

 

 

Da bi pristupili ovoj vježbi ne zahtjeva se znanje ekonomije.

Problem koji se ovdje rješava nije čak ni vođenje kućnog budžeta na godišnjem nivou  Zaradu tretiramo kao ono što pretekne od onog što smo potrošili u toku mjeseca... Ne može jednostavnije, ali za početak prakse više nego dovoljno.

Vaš zadatak je da napravite tabelu koristeći funkcije SUM, MIN, MAX i AVERAGE za proračune u njoj prema slici dolje koja prikazuje tabelu u Excelovom prikazu prije štampe-prikaz PrintPreview u kojem se vidi kakav će biti izgled kada se odštampa radni list.

Postupak rješavanja zadatka je opisan, a za neke od koraka su napisana detaljna uputstva dok su neka uputstva opisan pri rješavanju predhodnog zadatka.

Postupak rješavanja zadatka je sljedeći:
1. U ćeliju A1 unese se tekst: "Polugodišnji pregled prihoda i rashoda";
2. U koloni A (rang A2:A9) se popuni odgovarajućim tekstom (vidi sliku) ;

3. U koloni B u ćeliju B2 se unese tekst "Prihodi" i rang B3:B8 se popuni odgovarajućim brojkama (vidi sliku) ;
4. U koloni C u ćeliju C2 se unese tekst "Rashodi" i rang C3:C8 se popuni brojkama (vidi sliku);
5. U koloni D u ćeliju D2 se unese tekst "Zarada", a u rangu D3:D8 se izračuna zarada kao razlika između Prihoda i Rashoda; formula je =(B3-C3) i popuni do dolje.

6. Najbrži put spajanja ćelija od A1 do D1 u jednu i kreiranja naslova od teksta "Polugodišnji pregled prihoda i rashoda" je:
- označi se rang ćelija A1:D1 i klikne na alatku Merge and Center (vidi sliku)
7. Najbrži put unosa funkcije SUM (sumiranja ranga B3:B8) "Prihodi" je:
- "stane" se u ćeliju B9 i mišem klikne na alatku AutoSum (vidi sliku)
Ova alatka je prečica za opisani postupak unosa funkcije SUM koja se često koristi.
 

8. Na isti način kako se mogu automatski popunjavati formule po vertikali, mogu i po horizontali. Ostale sume se dobijaju automatski kada se "povuče" izračunata formula iz ćelije B9 lijevo u ćelije C9 i D9.

Detalj pri unosu formule za izračunavanje sume

Ostalo je da se izračunaju minimum, maksimum i srednja vrijednost Prihoda, Rashoda i Zarade.
9. U ćelije A11 unesite tekst "Minimum", A12 tekst "Maksimum" i A13 tekst "Srednje"
10. Izračunavanje minimuma prihoda se vrši tako što se u ćeliju B11 komandom iz glavnog menija Insert-Function dobije prozor u kome se izabere funkcija MIN i u sljedećem koraku odredi rang ćelija iz koji se traži minimalna vrijednost (vidi sliku).

Detalj pri unosu formule za izračunavanje minimuma prihoda

11. Kao u slučaju izračunavanja sume (vidi tačku 8) ostali minimumi se dobijaju automatski kada se "povuče" izračunata formula iz ćelije B11 lijevo u ćelije C11 i D11.

Uradite sami za maksimum i srednju vrijednost. Pazite da ne pogriješite pri izboru ranga ćelija iz kojeg se traži maksimum, odnosno srednja vrijednost (AVERAGE).
12. Ostalo je samo da formatirate tabelu (vidi Format-Cell)
 

Ako možete da slijedite ovdje iznesena uputstva postali ste stvarni korisnik Excela.

Ostaje da dalje brusite Vaše znanje.

 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved