Osnovne operacije

 

Format zapisa

Pomoć-Help

Osnovne računske operacije

Format zapisa i mjesto zapisa

Excel ima sopstveni format datoteka (Microsoft Excel Worksheet) koje se prepoznaju ikonom ili po nastavku XLS. Što se tiče kompatibilnosti, Excel može da čita datoteke napravljene u drugim programima za tabelarna izračunavanja (na primjer, Lotus1-2-3 ili Quattro Pro), tekstualne i dBASE datoteke kao i HTML dokumente.

Način smještanja i organizacija fajlova (datoteka) i zapisa pripadala bi osnovima Windowsa.

Za početak recimo da složenost problema određuje način, mjesto i poziciju zapisa datoteke. Za prvu fazu (neznalice) možete koristiti predefinisane (one koje Vam Excel nudi) pozicije vrijednosti (a to je folder My Documents na c disku).

Kad shvatite da to nije dovoljno pozabavite se strukturom i organizcijom datoteka.

Pomoć
Računarska dokumentacija postaje sve bolja i bolja. Nekada su korisnici bili srećni ako je priručnik koji se dobijao uz softver tačno predstavljao sve funkcije. Danas se, umjesto štampanih priručnika, sve češće proizvode priručni programi za pomoć, tako da je trend štampanih priručnika gotovo napušten. Sve aplikacije, pa i Excel, koriste on line help.

Da bi je koristili potrebno je da ste konektovani na Internt i da se znate služiti njime. Excelova pomoć je odlična i izuzetno detaljna.

No ako ste početnik biće dovoljno da koristite Help -osnovnu pomoć koja se nalazi u naslovnoj liniji (vidi Elementi prozora u Uvodnoj lekciji) ikona helpa .

Kad pozovete pomoć u polje Search ukucate pojam (na slici sheet) koji želite razjasniti i dobijete spisak topika koji sadrće pojam.

Klikom na topik dobijete objašnjenje.

 

Kako dodati-napraviti novi radni list

Dodavanje novog radnog lista se vrši izborom komande Insert-Worksheet. Radni list se može sačuvati u datoteci ili ukloniti-obrisati.
Brisanje radnog lista se vrši izborom komande Delete. Pažnja!!! Ova akcija nema mogućnost poništavanja - Undo.

Excelove datoteke su radne sveske i mogu se sastojati od "neograničenog" broja (ograničeno memorijom) odvojenih radnih listova kojima se pristupa tako što se pritiskaju jezičci nalik na one u adresaru.

Listovi radne sveske mogu sadržati tabele ili dijagrame. Ovo Excelovo svojstvo može da pojednostavi organizaciju rada. Na primjer, sve radne listove sa proračunima budžeta mogu da se drže u jednoj radnoj svesci, gdje imaju odgovarajuća imena, a grafički izvještaji mogu da se nalaze na posebnim radnim listovima.

Excelov radni list je ustvari tabela koja se sastoji od 256 kolona označenih slovima A, B, C... do IV, i redova 1, 2, 3...do 65536. Presjek reda i kolone naziva se ćelija (Cell) koja je jednoznačno određena oznakom pripadajuće kolone i reda (adresa ćelije ili referenca ćelije), primjer A1, D13, IV6. Dakle, to je jedna ogromna tabela sa 16.777, 216 ćelija.

U ćelije se unosi željeni sadržaj, (direktno ili u Formula baru), koji može biti običan tekst, brojevi, datumi (specijalan slučaj brojnog podatka) ili formule koje obavljaju određenu računsku operaciju korišćenjem podataka iz jedne ili više ćelija.

 Kopiranje i premještanje ćelija su standardne operacije Copy-Paste i Cut-Paste, i sve ostale radnje kao mijenjanje, brisanje ili kopiranje sadržaja ćelija u okviru radnih listova, obavljaju se direktno u ćelijama uobičajenim komandama sa tastature.
Ćelije radnih listova se mogu formatirati na različite načine i odštampati. Osim toga, grupe numeričkih ćelija mogu poslužiti za izradu dijagrama i mapa. Najznačajnija prednost elektronskih radnih listova su formule koje automatski preračunavaju rezultat ukoliko se mijenjaju podaci u nekoj od ćelija koje one koriste. To znači da, kada se jednom napravi radni list definišući formule, taj "model" može da se koristi za različite namjene uz mala prilagođenja prema potrebi konkretnog zadatka.
 

Osnovne računske operacije


Krenite sa radom. Ostavite prvi red prazan. Pomjerite se mišem do ćelije B2 i unesite 9. (Nakon što ste unijeli 9, pritisnite <Enter>, odnosno<Tab>, ili iskoristite miša da se pomjerite u narednu ćeliju koju želite popuniti, a to je C2) u koju upišite broj 7.

A sada prvi put kreirate formulu koja će prikazivati umnožak vrijednosti unesene u ćeliju B2 i vrijednosti unesene u ćeliju C2 (vidi sliku).

- Pravilo pisanja formule je da ona mora počinjati sa znakom jednakosti =, dakle postavite aktivnu ćeliju D2 u koju se unosi formula i, kliknete mišem na znak jednakosti (Formula Bar), da se unese znak jednakosti, ili ga unesete sa tastature.

 

- Nakon toga kliknete mišem na ćeliju B2 i njena adresa se pojavi u formuli, ili unesete tekst B2 sa tastature, (ovo drugo nije baš preporučljivo početnicima dok ne uvježbaju rad sa formulama).

- Zatim sa tastature unesete znak željene operacije, u ovom slučaju * množenje brojeva, i pritisnete mišem na ćeliju C2.
- Formula je unesena tek kada pritisnete taster Enter ili √ na Formula baru
 


Osnovne operacije

+ Sabiranje
- Oduzimanje
* Množenje
/ Djeljenje
 

Excel podržava standardna matematička pravila koja se odnose na prioritet računskih operacija (sjetite se osnovne škole: zagrade, negacija, procenat, stepenovanje, množenje i djeljenje, te sabiranje i oduzimanje).

Nekoliko ispravno unesenih formula sa pokazanim rezultatima je na slici ispod:.

 
 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved